Komunikat dotyczący energii elektrycznej

Zarząd ROD  „RADOŚĆ” informuje, że : Zgodnie z Uchwałą nr  56/2023 Krajowego Zarządu POZD z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zasad rozliczenia kosztów energii elektrycznej  zużywanej na działkach  w 2023 r. ustalone zostało:  Dla ROD RADOŚĆ wynosi 250 kwh x 353 = 88250 kWh Jeśli limit ten nie zostanie przekroczony to zużycie będzie rozliczne wg […]

Read more
Aktualne informacje

Zarząd ROD  „RADOŚĆ” informuje, że :        W związku z powyższym osoby niepełnosprawne uprawnione do możliwości wjazdu zgodnie z  69 Regulaminu ROD winny się zgłaszać z aktualnymi  orzeczeniami w siedzibie zarządu celem odbioru pilota.       – od 01.04. do 30.04 i od 01.10 do 15.11. w godz. 8,00 do 18,00,       –  w okresie od […]

Read more
Komunikat

Zarząd ROD Radość informuję, że została 18.09.2023.r utworzona grupa dla działkowców ROD Radość na portalu Facebook. Osoby zainteresowane prosimy o dołączenie do grupy ROD Radość Wrocław https://m.facebook.com/groups/269572036010282/?ref=share . Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w grupie.

Read more
Komunikat dot.naliczanie opłat za energię

I n f o r m a c j a dot. opłat za energię zużyta na działce Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energii elektrycznej ,wyliczono koszty zużycia energii elektrycznej zużytej na działce. I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.608 421 437 lub w […]

Read more
Komunikaty

Szanowni Działkowicze, Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie […]

Read more