Komunikat dot.naliczanie opłat za energię

I n f o r m a c j a dot.opłat za energię żużyta na działce Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energi elektrycznej ,wyliczono koszty zużycie energi elektrycznej żużytej na działce. I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.536 078 165 lub w każdy […]

Read more