Szanowni Działkowicze,


Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie kary finansowe. Jeżeli w poszczególnych kontenerach będą znajdowały się odpady,które nie powinny się tam znaleźć będą nakładane kary finansowe sięgające trzykrotnej opłaty. Dlatego apeluję, aby zwracać uwagę na działkowców, dla których nie ma żadnych norm i zasad narażając Nas wszystkich na dodatkowe koszty.  Nie zostawiajmy również śmieci obok kontenerów jeżeli są pełne. Musimy mieć świadomość, że nie tylko działka jest dla nas najważniejsza, ale również cały ogród musimy traktować jako dobro wspólne.

                                                                                                 Zarząd ROD-RADOŚĆ