Komunikat dot.naliczanie opłat za energię

I n f o r m a c j a dot.opłat za energię żużyta na działce Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energi elektrycznej ,wyliczono koszty zużycie energi elektrycznej żużytej na działce. I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.536 078 165 lub w każdy […]

Read more
Komunikaty

Szanowni Działkowicze, Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie […]

Read more
KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Radość” zawiadamia  Biuro Zarządu będzie czynne w ograniczonym zakresie W tej sytuacji w sprawach: administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954 sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy kontaktować się z Pania prezes Zarządu – tel. 505 803 954 w sprawach przyłączy energetycznych proszę kontaktować się z członkiem Zarządu […]

Read more