Komunikat dot.naliczanie opłat za energię

I n f o r m a c j a dot.opłat za energię żużyta na działce Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energi elektrycznej ,wyliczono koszty zużycie energi elektrycznej żużytej na działce. I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.536 078 165 lub w każdy […]

Read more
Komunikaty

Szanowni Działkowicze, Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie […]

Read more
KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Radość” zawiadamia  Biuro Zarządu będzie czynne  w każdy poniedziałek w godzinach od  15,00 do 16.00 w miesiącach zimowych i wiosennych oraz od 01.04.2023r do 15.09.2023r w godzinach od 15,30 do 17.00, w sprawach administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954 sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy […]

Read more