Zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD Nr 24/2022 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2022 r.,  ustala się pobieranie od działkowców opłat ogrodowych w 2022 r. w wysokości j.n.:

Opłatom wg. obecnego komunikatu podlegają:

     Opłatę ogrodowa obejmującą:

1. opłatę na zarządzanie    0,16 zł/m2
2. opłatę na utrzymanie porządku i czystości 0,03 zł/m2
3. opłatę na zakup energii do celów ogólnych 0,04 zł/m2
4. opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze0,20 zł/m2
5. opłatę partycypacyjną  0,10 zł/m2
Suma0.53 zł/m2

a także:

opłatę na cele inwestycyjne 40,00 zł / działki
opłatę członkowską6 zł / działki
opłatę energetyczną10 zł / działki
opłaty za zużycie energii elektrycznej za 2021 r.(wg odczytów)
opłata na gospodarowanie odpadami 74,00 zł / działkę na rzecz Gminy Wrocław, która wg. decyzji władz miasta od września 2020 r. uległa modyfikacjom  i w przypadku n/ROD

Opłata partycypacyjna za 2022 r. ustalona została w wysokości 0,10 zł./ zł./m² powierzchni działki zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD nr 2/XII/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie zasad partycypacji    ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD;

Po odbyciu Walnego Zebrania w 2022 r. zostanie  ustalona ostateczna wysokość opłat na 2022 r. i termin ich wnoszenia.

1) Wartość należnych opłat można sobie obliczyć przyjmując za podstawę właściwą powierzchnię swojej działki;

2) Opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze działkowcy mający działki narożne przy alejach głównych płacą w wysokości 50% wyliczonej należności;

3) Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenia łącznych wysokości opłat dla każdej działki    do uregulowania w 2022 r.

Podaną poniżej, obliczoną, łączną    wartość opłat należy wpłacać na konto bankowe ROD „Radość” podając na blankiecie przelewu:

  • Nazwa odbiorcy: PZD ROD „Radość”, ul. Klecińska 124, 54-414 Wrocław;
  • Konto bankowe nr: 63 1090 1522 0000 0001 4939 8422
  • Kwota: wg sumy podanego wyliczenia (nie należy jej zaokrąglać)
  • Tytułem: opłaty ogrodowe za 2022 r.

Opłaty prosimy realizować przelewem wg. naliczonych wartości.

Krystyna Niementowska 

AlejaNr działkiPow. działki [m2]Do zapłaty
Różana2253264.09
Różana3327275.65
Różana4a295286.35
Różana4b304250.72
Różana5370316.1
Różana6309252.87
Różana7296286.88
Różana8301279.53
Różana9293285.29
Różana10304281.12
Różana11280278.4
Różana12322300.66
Różana13291274.23
Różana14306292.18
Różana15269262.57
Różana16330308.5
Różana17285271.05
Różana18308296.12
Różana19284280.52
Różana20321306.61
Różana21300279
Różana22315286.95
Różana23300289
Różana24318298.54
Różana25300279
Różana26313302.37
Różana27294372.22
Różana28318288.54
Różana29308283.24
Różana30311341.63
Różana31287272.11
Różana32316303.96
Różana33302280.06
Różana34316302.52
Różana35296276.88
Różana36300326.44
Różana37299297.83
Różana38325292.25
Różana39302295.82
Różana40315438.79
Różana41297293.17
Różana42327272.05
Różana43300279
Różana44433319.79
Różana45295276.35
Różana46391304.61
Różana47300297.64
Różana48302259.86
Różana49305281.65
Różana50312357.28
Różana51308283.24
Różana52313298.05
Różana53310301.5
Różana54305327.65
Różana55306299.48
Różana56313295.89
Różana57324259.32
Różana58287292.19
Różana59323264.65
Różana60445365.85
Różana61318288.54
Różana62289273.17
Różana63304281.12
Różana64264274.96
Różana65295276.35
Różana66273275.41
Różana67325334.92
Różana68248265.04
Różana69310294.3
Różana70262268.86
Różana71287287.87
Różana73305299.57
Różana75329294.37
Różana77266260.98
Różana79383372.59
Różana81256274.32
Różana83257271.25
Różana85263271.55
Różana87260267.8
Zielona1398340.94
Zielona2383322.99
Zielona3343301.79
Zielona4422374.54
Zielona6258256.74
Zielona7363312.39
Zielona8268272.04
Zielona10423354.19
Zielona11382334.62
Zielona12393355.57
Zielona14326304.94
Zielona16279267.87
Tulipanowa1410359.54
Tulipanowa2404344.12
Tulipanowa3397346.17
Tulipanowa4395339.35
Tulipanowa5397340.41
Tulipanowa6402333.06
Tulipanowa7403347.19
Tulipanowa8394348.9
Tulipanowa9374333.98
Tulipanowa10356351.8
Tulipanowa11545408.85
Tulipanowa12379353.19
Tulipanowa13368315.04
Tulipanowa14362321.86
Tulipanowa15381321.93
Tulipanowa16368334.4
Tulipanowa17346303.38
Tulipanowa18389341.93
Tulipanowa19369325.57
Tulipanowa20355318.15
Tulipanowa21362323.3
Tulipanowa22364312.92
Tulipanowa23359340.43
Tulipanowa24359320.27
Tulipanowa25358309.74
Tulipanowa26361321.33
Tulipanowa27351306.03
Tulipanowa28352316.56
Tulipanowa29467320.81
Agrestowa1304260.72
Agrestowa2300249
Agrestowa3306296.5
Agrestowa4305294.53
Agrestowa5308296.12
Agrestowa6309293.77
Agrestowa7307296.31
Agrestowa8303280.59
Agrestowa9312298.24
Agrestowa10306298.66
Agrestowa11301289.53
Agrestowa12307282.71
Agrestowa13313295.89
Agrestowa14304291.12
Agrestowa15303294.19
Agrestowa16316348.6
Agrestowa17291274.23
Agrestowa18307292.71
Agrestowa19264269.92
Agrestowa20358319.74
Agrestowa21358319.74
Agrestowa22364327.96
Morelowa1302259.86
Morelowa2301259.43
Morelowa3310284.3
Morelowa4312295.36
Morelowa5303290.59
Morelowa6305293.09
Morelowa7307282.71
Morelowa8306326.02
Morelowa9304308.4
Morelowa10306295.78
Morelowa11308300.44
Morelowa12309294.49
Morelowa13316297.48
Morelowa14317298.01
Morelowa15301289.53
Morelowa16304296.16
Morelowa17308293.24
Morelowa18307292.71
Morelowa19306282.18
Morelowa20302294.38
Morelowa21347303.91
Morelowa22440363.2
Malinowa1303250.29
Malinowa2456332.56
Malinowa3320289.6
Malinowa4308312.68
Malinowa5287283.55
Malinowa6296288.32
Malinowa7287290.75
Malinowa8298287.94
Malinowa9300279
Malinowa10455376.91
Malinowa11287283.55
Malinowa12389340.49
Malinowa13294285.82
Malinowa14313295.89
Malinowa15295296.43
Malinowa16308293.24
Malinowa17279328.99
Malinowa18309305.29
Malinowa19301289.53
Malinowa20348318.76
Malinowa21417355.33
Malinowa23330294.9
Winogronowa1328261.04
Winogronowa2379293.69
Winogronowa3303307.15
Winogronowa4297291.01
Winogronowa5281298.37
Winogronowa6297287.41
Winogronowa7295286.35
Winogronowa8353307.09
Winogronowa9325302.97
Winogronowa10371316.63
Winogronowa11288282.64
Winogronowa12367314.51
Winogronowa13327304.03
Winogronowa14426355.78
Winogronowa15331306.87
Winogronowa17371316.63
Czereśniowa1381283.83
Czereśniowa2334307.02
Czereśniowa3309294.49
Czereśniowa4301296.73
Czereśniowa5325292.25
Czereśniowa6353322.13
Czereśniowa7352318.72
Czereśniowa9340300.2
Czereśniowa11323291.19
Bratkowa1322268.46
Bratkowa2a377292.11
Bratkowa2b307292.71
Bratkowa3428356.84
Bratkowa4390340.3
Bratkowa5436361.08
Bratkowa6331295.43
Bratkowa7a404334.12
Bratkowa7b363312.39
Bratkowa8383340.19
Bratkowa9a517416.97
Bratkowa9b499394.47
Bratkowa10545377.31
Bratkowa11a338311.3
Bratkowa11b367324.51
Bratkowa12380321.4
Bratkowa13492396.52
Bratkowa14312322.72
Bratkowa15a362311.86
Bratkowa15b337298.61
Bratkowa16293275.29
Bratkowa17a416340.48
Bratkowa17b383322.99
Bratkowa18319289.07
Bratkowa19297288.13
Bratkowa20320289.6
Bratkowa21321290.13
Bratkowa22313285.89
Bratkowa23309299.53
Bratkowa24324311.76
Bratkowa25320299.6
Bratkowa26313295.89
Bratkowa27316303.24
Bratkowa28318288.54
Bratkowa29321306.61
Bratkowa30315296.95
Bratkowa31308283.24
Bratkowa32306261.58
Bratkowa33320306.8
Bratkowa35323338.63
Bratkowa37300303.4
Bratkowa39317305.21
Bratkowa41293291.77
Bratkowa43332295.96
Bratkowa45311296.99
Bratkowa47310263.3
Nasturcjowa1373342.89
Nasturcjowa2388325.64
Nasturcjowa3383334.43
Nasturcjowa4371332.39
Nasturcjowa5384340.72
Nasturcjowa6375328.75
Nasturcjowa7379330.87
Nasturcjowa8369338.53
Nasturcjowa9373327.69
Nasturcjowa10381331.93
Nasturcjowa11367314.51
Nasturcjowa12335311.87
Nasturcjowa13345356.05
Nasturcjowa14350323.42
Nasturcjowa15338310.58
Nasturcjowa16340311.64
Nasturcjowa17339311.11
Nasturcjowa18337298.61
Nasturcjowa19350305.5
Nasturcjowa20343301.79
Nasturcjowa21359352.67
Nasturcjowa22356323
Nasturcjowa23348304.44
Nasturcjowa24339328.39
Nasturcjowa25348314.44
Nasturcjowa26350315.5
Nasturcjowa27349304.97
Nasturcjowa28345302.85
Nasturcjowa29349304.97
Nasturcjowa30354307.62
Nasturcjowa31381321.93
Nasturcjowa32385297.71
Nasturcjowa33312304.72
Nasturcjowa34443364.79
Nasturcjowa35289283.17
Nasturcjowa36374318.22
Nasturcjowa37275251.13
Nasturcjowa38314307.94
Nasturcjowa39462460.54
Nasturcjowa40420300.6
Nasturcjowa411031563.33
Nasturcjowa42263233.09
Śliwowa1375281.25
Śliwowa2a335307.55
Śliwowa2b338299.14
Śliwowa3438374.38
Śliwowa4506401.78
Śliwowa5309301.69
Śliwowa6493391.29
Śliwowa7394343.86
Śliwowa8438352.14
Śliwowa9231253.87
Śliwowa9a306292.18
Śliwowa10442364.26
Śliwowa11304291.12
Śliwowa12204259.72
Śliwowa12a313285.89
Śliwowa13313299.49
Śliwowa14288272.64
Śliwowa14a319299.79
Śliwowa15294285.82
Śliwowa16227257.51
Śliwowa16a277266.81
Śliwowa17319304.11
Śliwowa18316297.48
Śliwowa18a300279
Śliwowa19323301.19
Śliwowa20278278.78
Śliwowa20a325292.25
Śliwowa21322290.66
Śliwowa22326310.7
Śliwowa22a252253.56
Śliwowa23335297.55
Śliwowa24493381.29
Śliwowa25318305.02
Śliwowa26499384.47
Śliwowa27314286.42
Śliwowa28398352.46
Śliwowa29310284.3
Śliwowa30388348.6
Śliwowa31317256.31
Śliwowa32410357.38
Śliwowa34385341.25
Śliwowa36401306.03
Orzechowa2444310.92
Orzechowa3297287.41
Orzechowa4467377.51
Orzechowa5421358.17
Orzechowa6380331.4
Orzechowa7392327.76
Orzechowa8288243.84
Orzechowa9422355.1
Orzechowa11326302.78
Orzechowa13308283.24
Orzechowa14496392.88
Orzechowa16473323.39
Porzeczkowa2321258.03
Porzeczkowa3397300.71
Porzeczkowa4333309.37
Porzeczkowa5347303.91
Porzeczkowa6342318.46
Porzeczkowa7348956.68
Porzeczkowa8325302.25
Porzeczkowa9358319.74
Porzeczkowa10334307.02
Porzeczkowa11357319.21
Porzeczkowa12343318.27
Porzeczkowa13337298.61
Porzeczkowa14325302.25
Porzeczkowa15357321.37
Porzeczkowa16345302.85
Porzeczkowa17310303.66
Porzeczkowa18328303.84
Porzeczkowa19349324.33
Porzeczkowa20346318.42
Porzeczkowa21331305.43
Porzeczkowa22335307.55
Porzeczkowa23346314.82
Porzeczkowa24330304.9
Porzeczkowa25342311.26
Porzeczkowa26320289.6
Porzeczkowa27354326.26
Porzeczkowa28332314.6
Porzeczkowa29347316.07
Porzeczkowa30345312.85
Porzeczkowa31339299.67
Porzeczkowa32319289.07
Porzeczkowa33359310.27
Porzeczkowa34349304.97
Porzeczkowa35308283.24
Porzeczkowa36313285.89
Porzeczkowa37358323.34
Porzeczkowa38325306.57
Porzeczkowa39313296.61
Porzeczkowa40322301.38
Porzeczkowa41313268.19
Porzeczkowa42339276.49
Truskawkowa1315255.45
Truskawkowa2318266.74
Truskawkowa3327303.31
Truskawkowa4350305.5
Truskawkowa5332305.96
Truskawkowa6342314.14
Truskawkowa7338317.06
Truskawkowa8354307.62
Truskawkowa9328303.84
Truskawkowa10336308.08
Truskawkowa11334309.18
Truskawkowa12340300.2
Truskawkowa13329304.37
Truskawkowa14359310.27
Truskawkowa15319289.07
Truskawkowa16324305.32
Truskawkowa17329294.37
Truskawkowa18362311.86
Truskawkowa19325323.85
Truskawkowa20516393.48
Truskawkowa21327303.31
Truskawkowa22a235244.55
Truskawkowa22b243248.79
Truskawkowa23334297.02
Truskawkowa24326292.78
Truskawkowa25337298.61
Truskawkowa26356308.68
Truskawkowa27311294.83
Truskawkowa28343311.79
Truskawkowa29358319.74
Truskawkowa30341300.73
Truskawkowa31331295.43
Truskawkowa32338299.14
Truskawkowa33357309.21
Truskawkowa34320362.96
Truskawkowa35320289.6
Truskawkowa36335307.55
Truskawkowa37337298.61
Truskawkowa38313295.89
Truskawkowa39341300.73
Truskawkowa40336264.48
Truskawkowa41318256.74
Poziomkowa3334273.62
Poziomkowa4334289.46
Poziomkowa5329307.97
Poziomkowa6320299.6
Poziomkowa7329304.37
Poziomkowa8340353.4
Poziomkowa9347313.91
Poziomkowa10350314.54
Poziomkowa11325292.25
Poziomkowa12347313.91
Poziomkowa13327319.15
Poziomkowa14331305.43
Poziomkowa15345302.85
Poziomkowa16364323.64
Poziomkowa17339299.67
Poziomkowa18356321.56
Poziomkowa19345302.85
Poziomkowa20332305.96
Poziomkowa21a261258.33
Poziomkowa21b238246.14
Poziomkowa22328311.04
Poziomkowa23a238256.14
Poziomkowa23b233243.49
Poziomkowa24335307.55
Poziomkowa25328293.84
Poziomkowa26338309.14
Poziomkowa27349304.97
Poziomkowa28335297.55
Poziomkowa29332308.12
Poziomkowa30334438.78
Poziomkowa31333296.49
Poziomkowa32351306.03
Poziomkowa33342323.5
Poziomkowa34317288.01
Poziomkowa35328293.84
Poziomkowa36360310.8
Poziomkowa37354307.62
Poziomkowa38320289.6
Poziomkowa39362331.94
Poziomkowa40373317.69
Poziomkowa41302267.78
Poziomkowa42327293.31
Poziomkowa44329271.47
Akacjowa1312254.16
Akacjowa2a310284.3
Akacjowa2b367314.51
Akacjowa3a331295.43
Akacjowa3b305291.65
Akacjowa4257266.21
Akacjowa5259257.27
Akacjowa6263259.39
Akacjowa7325302.25
Akacjowa8285288.25
Akacjowa9305320.45
Akacjowa10357309.21
Akacjowa11280283.44
Akacjowa12340310.2
Akacjowa13291284.23
Akacjowa14305281.65
Akacjowa15307282.71
Akacjowa16289290.37
Akacjowa17312295.36
Akacjowa18327293.31
Akacjowa19273274.69
Akacjowa20320299.6
Akacjowa21291284.23
Akacjowa22318288.54
Akacjowa23295287.79
Akacjowa24279277.87
Akacjowa25293285.29
Akacjowa26425345.25
Akacjowa27293285.29
Akacjowa28561436.69
Akacjowa29289273.17
Akacjowa30648484.96
Akacjowa31308283.24
Akacjowa32279267.87
Akacjowa33302280.06
Akacjowa34288272.64
Akacjowa35309283.77
Akacjowa36424344.72
Akacjowa37313285.89
Akacjowa38492380.76
Akacjowa39293275.29
Akacjowa40281268.93
Akacjowa41315286.95
Akacjowa42254254.62
Akacjowa43307282.71
Akacjowa44193222.29
Akacjowa45245249.85
Akacjowa46276266.28
Akacjowa47313285.89
Akacjowa48396290.28
Akacjowa49325292.25
Akacjowa50298302.34
Akacjowa51299278.47
Akacjowa52299294.95
Akacjowa53287272.11
Akacjowa54268258.92
Akacjowa55283269.99
Akacjowa57595435.35
Akacjowa59584381.12
Akacjowa61529357.47
Akacjowa63405294.15
Słonecznikowa1536428.48
Słonecznikowa2238256.14
Słonecznikowa3244259.32
Słonecznikowa4405334.65
Słonecznikowa5447369.07
Słonecznikowa6379335.19
Słonecznikowa7376319.28
Słonecznikowa8337298.61
Słonecznikowa9287298.44
Słonecznikowa10261258.33
Słonecznikowa11201226.53
Słonecznikowa12246250.38