Zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD Nr 24/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r., a także w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego wprowadza się pobieranie od działkowców opłat ogrodowych w 2021 r. w wysokości j.n.Uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 23.07.2021r

Opłatom wg. obecnego komunikatu podlegają:

opłata na zarządzanie0,16 zł/m2
opłata na utrzymanie porządku i czystości9,00 zł/działki
opłata na zakup energii do celów ogólnych12,00 zł/działki
opłata energet. indyw. od użytkowników energii10,00 zł/działki
opłata na remonty, konserwacje i cele gospodarcze0,18 zł/m2
opłata na cele inwestycyjne40,00 zł/działki

a także:

  • opłaty za zużycie energii elektrycznej za 2020 r., które nie zostały uregulowane do chwili obecnej,
  • opłata partycypacyjna za 2021 r. ustalona w wysokości 0,09 zł./ zł./m² powierzchni działki i wynikająca z uchwały Krajowej Rady PZD nr 13/VII/2020 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie zasad partycypacji  ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD;
  • opłata na gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Wrocław, która wg. decyzji władz miasta od września 2020 r. uległa modyfikacjom i w przypadku n/ROD została zweryfikowana na 74,00 zł./działkę.
  • Opłata członkowska w PZD 6 zł

Po odbyciu Walnego Zebrania w 2021 r. i ostatecznym ustaleniu wysokości opłat na 2021 r. ewentualne zmiany opłat zostaną wprowadzone do stosowania odrębnym komunikatem. 

Uwaga:

1) Wartość należnych opłat można sobie obliczyć przyjmując za podstawę właściwą powierzchnię swojej działki;

2) Opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze działkowcy mający działki narożne przy alejach głównych płacą w wysokości 50% wyliczonej należności;

3) Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenia łącznych wysokości opłat dla każdej działki  do uregulowania w 2021 r.

Podaną poniżej, obliczoną, łączną  wartość opłat należy wpłacać na konto bankowe ROD „Radość” podając na blankiecie przelewu:

  • Nazwa odbiorcy: PZD ROD „Radość”, ul. Klecińska 124, 54-414 Wrocław;
  • Konto bankowe nr: 43 1930 1406 2012 1200 0953 0001
  • Kwota: wg sumy podanego wyliczenia (nie należy jej zaokrąglać)
  • Tytułem: opłaty ogrodowe za 2021 r.

Opłaty prosimy realizować przelewem wg. naliczonych wartości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty ogrodowe można ustalić lub opłacić w biurze Zarządu ROD „Radość” w poniedziałki w godzinach od 15,00 do 17,00.

PREZES ZARZĄDU ROD „RADOŚĆ”
Krystyna Niemętowska 

AlejaNr działkiPow. działki [m2]Do zapłaty
Różana2253249,79 zł
Różana3327267,94 zł
Różana4a295855,80 zł
Różana4b304244,36 zł
Różana5370300,10 zł
Różana6309246,06 zł
Różana7296278,28 zł
Różana8301270,43 zł
Różana9293276,99 zł
Różana10304271,72 zł
Różana11280271,40 zł
Różana12322289,46 zł
Różana13291266,13 zł
Różana14306272,58 zł
Różana15269256,67 zł
Różana16330295,06 zł
Różana17285263,55 zł
Różana18308285,60 zł
Różana19284263,12 zł
Różana20321295,51 zł
Różana21300270,00 zł
Różana22315276,45 zł
Różana23300280,00 zł
Różana24318287,74 zł
Różana25300270,00 zł
Różana26313289,91 zł
Różana27294277,42 zł
Różana28318277,74 zł
Różana29308273,44 zł
Różana30311320,01 zł
Różana31287264,41 zł
Różana32316291,20 zł
Różana33302270,86 zł
Różana34316290,48 zł
Różana35296268,28 zł
Różana36300280,00 zł
Różana37299283,17 zł
Różana38325280,75 zł
Różana39302289,50 zł
Różana40315286,45 zł
Różana41297280,15 zł
Różana42327262,90 zł
Różana43300270,00 zł
Różana44433301,10 zł
Różana45295267,85 zł
Różana46391290,42 zł
Różana47300280,00 zł
Różana48302253,68 zł
Różana49305272,15 zł
Różana50312285,16 zł
Różana51308273,44 zł
Różana52313287,75 zł
Różana53310284,30 zł
Różana54305320,31 zł
Różana55306282,58 zł
Różana56313275,59 zł
Różana57324251,16 zł
Różana58287276,57 zł
Różana59323250,82 zł
Różana60445342,35 zł
Różana61318277,74 zł
Różana62289265,27 zł
Różana63304271,72 zł
Różana64264274,60 zł
Różana65295267,85 zł
Różana66273269,11 zł
Różana67325290,75 zł
Różana68248261,24 zł
Różana69310284,30 zł
Różana70262263,66 zł
Różana71287280,17 zł
Różana73305287,91 zł
Różana75329282,47 zł
Różana77266255,38 zł
Różana79383315,69 zł
Różana81256261,08 zł
Różana83257262,23 zł
Różana85263266,25 zł
Różana87260262,80 zł
Zielona1398330,78 zł
Zielona2383305,69 zł
Zielona3343288,49 zł
Zielona4422345,42 zł
Zielona6258251,94 zł
Zielona7363297,09 zł
Zielona8268266,24 zł
Zielona10423332,89 zł
Zielona11382321,02 zł
Zielona12393319,99 zł
Zielona14326293,34 zł
Zielona16279260,97 zł
Tulipanowa1410327,30 zł
Tulipanowa2404324,72 zł
Tulipanowa3397326,75 zł
Tulipanowa4395320,85 zł
Tulipanowa5397321,71 zł
Tulipanowa6402313,86 zł
Tulipanowa7403335,09 zł
Tulipanowa8394331,94 zł
Tulipanowa9374311,82 zł
Tulipanowa10356314,16 zł
Tulipanowa11545375,35 zł
Tulipanowa12379319,73 zł
Tulipanowa13368299,24 zł
Tulipanowa14362306,66 zł
Tulipanowa15381304,83 zł
Tulipanowa16368309,24 zł
Tulipanowa17346289,78 zł
Tulipanowa18389325,47 zł
Tulipanowa19369309,67 zł
Tulipanowa20355293,65 zł
Tulipanowa21362306,66 zł
Tulipanowa22364297,52 zł
Tulipanowa23359305,37 zł
Tulipanowa24359310,41 zł
Tulipanowa25358294,94 zł
Tulipanowa26361296,23 zł
Tulipanowa27351291,93 zł
Tulipanowa28352313,16 zł
Tulipanowa29467299,78 zł
Agrestowa1304254,36 zł
Agrestowa2300243,00 zł
Agrestowa3306287,62 zł
Agrestowa4305287,91 zł
Agrestowa5308286,32 zł
Agrestowa6309273,87 zł
Agrestowa7307291,65 zł
Agrestowa8303271,29 zł
Agrestowa9312288,04 zł
Agrestowa10306289,06 zł
Agrestowa11301280,43 zł
Agrestowa12307273,01 zł
Agrestowa13313285,59 zł
Agrestowa14304281,72 zł
Agrestowa15303284,89 zł
Agrestowa16316286,88 zł
Agrestowa17291266,13 zł
Agrestowa18307283,01 zł
Agrestowa19264302,68 zł
Agrestowa20358304,94 zł
Agrestowa21358304,94 zł
Agrestowa22364312,56 zł
Morelowa1302243,68 zł
Morelowa2301253,34 zł
Morelowa3310274,30 zł
Morelowa4312285,16 zł
Morelowa5303271,29 zł
Morelowa6305283,59 zł
Morelowa7307273,01 zł
Morelowa8306282,58 zł
Morelowa9304281,72 zł
Morelowa10306289,78 zł
Morelowa11308290,64 zł
Morelowa12309284,59 zł
Morelowa13316319,28 zł
Morelowa14317287,31 zł
Morelowa15301286,19 zł
Morelowa16304284,60 zł
Morelowa17308283,44 zł
Morelowa18307287,33 zł
Morelowa19306272,58 zł
Morelowa20302280,86 zł
Morelowa21347290,21 zł
Morelowa22440340,20 zł
Malinowa1303244,02 zł
Malinowa2456314,68 zł
Malinowa3320278,60 zł
Malinowa4308283,44 zł
Malinowa5287276,57 zł
Malinowa6296284,76 zł
Malinowa7287285,21 zł
Malinowa8298279,14 zł
Malinowa9300270,00 zł
Malinowa10455346,65 zł
Malinowa11287274,41 zł
Malinowa12389325,47 zł
Malinowa13294278,86 zł
Malinowa14313289,19 zł
Malinowa15295277,85 zł
Malinowa16308283,44 zł
Malinowa17279278,89 zł
Malinowa18309293,23 zł
Malinowa19301280,43 zł
Malinowa20348303,52 zł
Malinowa21417330,31 zł
Malinowa23330282,90 zł
Winogronowa1328252,52 zł
Winogronowa2379280,58 zł
Winogronowa3303281,29 zł
Winogronowa4297279,43 zł
Winogronowa5281287,67 zł
Winogronowa6297280,87 zł
Winogronowa7295286,49 zł
Winogronowa8353292,79 zł
Winogronowa9325290,75 zł
Winogronowa10371300,53 zł
Winogronowa11288274,84 zł
Winogronowa12367298,81 zł
Winogronowa13327292,33 zł
Winogronowa14426334,18 zł
Winogronowa15331295,49 zł
Winogronowa17371300,53 zł
Czereśniowa1381270,54 zł
Czereśniowa2334295,34 zł
Czereśniowa3309284,59 zł
Czereśniowa4301284,03 zł
Czereśniowa5325280,75 zł
Czereśniowa6353312,87 zł
Czereśniowa7352303,80 zł
Czereśniowa9340287,20 zł
Czereśniowa11323279,89 zł
Bratkowa1322263,36 zł
Bratkowa2a377290,70 zł
Bratkowa2b307283,01 zł
Bratkowa3428355,20 zł
Bratkowa4390320,86 zł
Bratkowa5436338,48 zł
Bratkowa6331283,33 zł
Bratkowa7a404314,72 zł
Bratkowa7b363297,09 zł
Bratkowa8383323,61 zł
Bratkowa9a517380,51 zł
Bratkowa9b499365,57 zł
Bratkowa10545350,70 zł
Bratkowa11a338298,50 zł
Bratkowa11b367308,81 zł
Bratkowa12380304,40 zł
Bratkowa13492362,56 zł
Bratkowa14312289,48 zł
Bratkowa15a362296,66 zł
Bratkowa15b337285,91 zł
Bratkowa16293266,99 zł
Bratkowa17a416319,88 zł
Bratkowa17b383305,69 zł
Bratkowa18319278,17 zł
Bratkowa19297286,63 zł
Bratkowa20320278,60 zł
Bratkowa21321279,03 zł
Bratkowa22313275,59 zł
Bratkowa23309291,07 zł
Bratkowa24324290,32 zł
Bratkowa25320292,92 zł
Bratkowa26313285,59 zł
Bratkowa27316292,64 zł
Bratkowa28318277,74 zł
Bratkowa29321296,23 zł
Bratkowa30315286,45 zł
Bratkowa31308273,44 zł
Bratkowa32306245,04 zł
Bratkowa33320293,64 zł
Bratkowa35323294,93 zł
Bratkowa37300280,00 zł
Bratkowa39317291,63 zł
Bratkowa41293285,63 zł
Bratkowa43332283,76 zł
Bratkowa45311291,21 zł
Bratkowa47310256,40 zł
Nasturcjowa1373311,39 zł
Nasturcjowa2388307,84 zł
Nasturcjowa3383315,69 zł
Nasturcjowa4371310,53 zł
Nasturcjowa5384316,12 zł
Nasturcjowa6375312,25 zł
Nasturcjowa7379313,97 zł
Nasturcjowa8369309,67 zł
Nasturcjowa9373311,39 zł
Nasturcjowa10381314,83 zł
Nasturcjowa11367315,29 zł
Nasturcjowa12335303,69 zł
Nasturcjowa13345299,35 zł
Nasturcjowa14350301,50 zł
Nasturcjowa15338286,34 zł
Nasturcjowa16340298,64 zł
Nasturcjowa17339298,21 zł
Nasturcjowa18337285,91 zł
Nasturcjowa19350291,50 zł
Nasturcjowa20343288,49 zł
Nasturcjowa21359295,37 zł
Nasturcjowa22356306,24 zł
Nasturcjowa23348290,64 zł
Nasturcjowa24339296,77 zł
Nasturcjowa25348305,68 zł
Nasturcjowa26350307,26 zł
Nasturcjowa27349291,07 zł
Nasturcjowa28345289,35 zł
Nasturcjowa29349291,07 zł
Nasturcjowa30354293,22 zł
Nasturcjowa31381304,83 zł
Nasturcjowa32385271,90 zł
Nasturcjowa33312285,16 zł
Nasturcjowa34443331,49 zł
Nasturcjowa35289289,67 zł
Nasturcjowa36374301,82 zł
Nasturcjowa37275246,66 zł
Nasturcjowa38314276,02 zł
Nasturcjowa39462349,66 zł
Nasturcjowa40420283,80 zł
Nasturcjowa411031491,54 zł
Nasturcjowa42263230,42 zł
Śliwowa1375268,50 zł
Śliwowa2a335295,05 zł
Śliwowa2b338286,34 zł
Śliwowa3438339,34 zł
Śliwowa4506358,58 zł
Śliwowa5309291,79 zł
Śliwowa6493352,99 zł
Śliwowa7394326,18 zł
Śliwowa8438329,34 zł
Śliwowa9231251,77 zł
Śliwowa9a306282,58 zł
Śliwowa10442344,66 zł
Śliwowa11304289,64 zł
Śliwowa12204238,72 zł
Śliwowa12a313275,59 zł
Śliwowa13313286,31 zł
Śliwowa14288264,84 zł
Śliwowa14a319288,89 zł
Śliwowa15294277,42 zł
Śliwowa16227255,81 zł
Śliwowa16a277260,11 zł
Śliwowa17319299,69 zł
Śliwowa18316286,88 zł
Śliwowa18a300270,00 zł
Śliwowa19323289,89 zł
Śliwowa20278276,30 zł
Śliwowa20a325280,75 zł
Śliwowa21322279,46 zł
Śliwowa22326293,34 zł
Śliwowa22a252249,36 zł
Śliwowa23335285,05 zł
Śliwowa24493352,99 zł
Śliwowa25318297,82 zł
Śliwowa26499355,57 zł
Śliwowa27314276,02 zł
Śliwowa28398322,14 zł
Śliwowa29310274,30 zł
Śliwowa30388302,96 zł
Śliwowa31317248,78 zł
Śliwowa32410327,30 zł
Śliwowa34385323,75 zł
Śliwowa36401293,10 zł
Orzechowa2444291,96 zł
Orzechowa3297268,71 zł
Orzechowa4467351,81 zł
Orzechowa5421337,07 zł
Orzechowa6380304,40 zł
Orzechowa7392309,56 zł
Orzechowa8288238,92 zł
Orzechowa9422332,46 zł
Orzechowa11326291,18 zł
Orzechowa13308273,44 zł
Orzechowa14496364,28 zł
Orzechowa16473301,82 zł
Porzeczkowa2321250,14 zł
Porzeczkowa3397275,98 zł
Porzeczkowa4333297,07 zł
Porzeczkowa5347290,21 zł
Porzeczkowa6342305,26 zł
Porzeczkowa7348300,64 zł
Porzeczkowa8325290,75 zł
Porzeczkowa9358294,94 zł
Porzeczkowa10334294,62 zł
Porzeczkowa11357304,51 zł
Porzeczkowa12343298,49 zł
Porzeczkowa13337285,91 zł
Porzeczkowa14325290,75 zł
Porzeczkowa15357304,51 zł
Porzeczkowa16345289,35 zł
Porzeczkowa17310288,62 zł
Porzeczkowa18328407,24 zł
Porzeczkowa19349312,59 zł
Porzeczkowa20346304,82 zł
Porzeczkowa21331293,33 zł
Porzeczkowa22335295,05 zł
Porzeczkowa23346301,22 zł
Porzeczkowa24330292,90 zł
Porzeczkowa25342298,06 zł
Porzeczkowa26320278,60 zł
Porzeczkowa27354311,86 zł
Porzeczkowa28332304,56 zł
Porzeczkowa29347303,09 zł
Porzeczkowa30345299,35 zł
Porzeczkowa31339286,77 zł
Porzeczkowa32319278,17 zł
Porzeczkowa33359295,37 zł
Porzeczkowa34349291,07 zł
Porzeczkowa35308273,44 zł
Porzeczkowa36313275,59 zł
Porzeczkowa37358308,54 zł
Porzeczkowa38325290,75 zł
Porzeczkowa39313285,59 zł
Porzeczkowa40322290,18 zł
Porzeczkowa41313263,90 zł
Porzeczkowa42339266,98 zł
Truskawkowa1315248,10 zł
Truskawkowa2318259,12 zł
Truskawkowa3327291,61 zł
Truskawkowa4350291,50 zł
Truskawkowa5332293,76 zł
Truskawkowa6342298,06 zł
Truskawkowa7338305,70 zł
Truskawkowa8354293,22 zł
Truskawkowa9328294,92 zł
Truskawkowa10336295,48 zł
Truskawkowa11334296,78 zł
Truskawkowa12340287,20 zł
Truskawkowa13329293,91 zł
Truskawkowa14359295,37 zł
Truskawkowa15319278,17 zł
Truskawkowa16324294,64 zł
Truskawkowa17329282,47 zł
Truskawkowa18362296,66 zł
Truskawkowa19325320,27 zł
Truskawkowa20516362,88 zł
Truskawkowa21327293,05 zł
Truskawkowa22a235242,05 zł
Truskawkowa22b243245,49 zł
Truskawkowa23334284,62 zł
Truskawkowa24326281,18 zł
Truskawkowa25337285,91 zł
Truskawkowa26356294,08 zł
Truskawkowa27311284,73 zł
Truskawkowa28343288,49 zł
Truskawkowa29358304,94 zł
Truskawkowa30341287,63 zł
Truskawkowa31331283,33 zł
Truskawkowa32338286,34 zł
Truskawkowa33357294,51 zł
Truskawkowa34320288,60 zł
Truskawkowa35320278,60 zł
Truskawkowa36335295,05 zł
Truskawkowa37337285,91 zł
Truskawkowa38313275,59 zł
Truskawkowa39341287,63 zł
Truskawkowa40336255,24 zł
Truskawkowa41318249,12 zł
Poziomkowa3334264,56 zł
Poziomkowa4334264,56 zł
Poziomkowa5329296,07 zł
Poziomkowa6320288,60 zł
Poziomkowa7329292,47 zł
Poziomkowa8340308,72 zł
Poziomkowa9347300,21 zł
Poziomkowa10350297,66 zł
Poziomkowa11325280,75 zł
Poziomkowa12347300,21 zł
Poziomkowa13327281,61 zł
Poziomkowa14331293,33 zł
Poziomkowa15345289,35 zł
Poziomkowa16364308,24 zł
Poziomkowa17339286,77 zł
Poziomkowa18356294,08 zł
Poziomkowa19345289,35 zł
Poziomkowa20332293,76 zł
Poziomkowa21a261253,23 zł
Poziomkowa21b238243,34 zł
Poziomkowa22328297,08 zł
Poziomkowa23a238253,34 zł
Poziomkowa23b233241,19 zł
Poziomkowa24335285,05 zł
Poziomkowa25328282,04 zł
Poziomkowa26338286,34 zł
Poziomkowa27349291,07 zł
Poziomkowa28335285,05 zł
Poziomkowa29332283,76 zł
Poziomkowa30334294,62 zł
Poziomkowa31333284,19 zł
Poziomkowa32351291,93 zł
Poziomkowa33342298,06 zł
Poziomkowa34317277,31 zł
Poziomkowa35328282,04 zł
Poziomkowa36360295,80 zł
Poziomkowa37354293,22 zł
Poziomkowa38320278,60 zł
Poziomkowa39362306,66 zł
Poziomkowa40373301,39 zł
Poziomkowa41302263,04 zł
Poziomkowa42327281,61 zł
Poziomkowa44329262,86 zł
Akacjowa1312462,92 zł
Akacjowa2a310274,30 zł
Akacjowa2b367298,81 zł
Akacjowa3a331283,33 zł
Akacjowa3b305282,15 zł
Akacjowa4257261,51 zł
Akacjowa5259252,37 zł
Akacjowa6263254,09 zł
Akacjowa7325290,75 zł
Akacjowa8285263,55 zł
Akacjowa9305295,83 zł
Akacjowa10357294,51 zł
Akacjowa11280275,72 zł
Akacjowa12340287,20 zł
Akacjowa13291276,13 zł
Akacjowa14305272,15 zł
Akacjowa15307273,01 zł
Akacjowa16289265,27 zł
Akacjowa17312275,16 zł
Akacjowa18327281,61 zł
Akacjowa19273268,39 zł
Akacjowa20320288,60 zł
Akacjowa21291276,13 zł
Akacjowa22318277,74 zł
Akacjowa23295279,29 zł
Akacjowa24279937,69 zł
Akacjowa25293276,99 zł
Akacjowa26425323,75 zł
Akacjowa27293276,99 zł
Akacjowa28561402,31 zł
Akacjowa29289265,27 zł
Akacjowa30648431,08 zł
Akacjowa31308273,44 zł
Akacjowa32279260,97 zł
Akacjowa33302270,86 zł
Akacjowa34288264,84 zł
Akacjowa35309273,87 zł
Akacjowa36424323,32 zł
Akacjowa37313275,59 zł
Akacjowa38492352,56 zł
Akacjowa39293266,99 zł
Akacjowa40281261,83 zł
Akacjowa41315276,45 zł
Akacjowa42254250,22 zł
Akacjowa43307273,01 zł
Akacjowa44193223,99 zł
Akacjowa45245246,35 zł
Akacjowa46276259,68 zł
Akacjowa47313275,59 zł
Akacjowa48396275,64 zł
Akacjowa49325280,75 zł
Akacjowa50298279,14 zł
Akacjowa51299269,57 zł
Akacjowa52299283,17 zł
Akacjowa53287264,41 zł
Akacjowa54268455,08 zł
Akacjowa55283262,69 zł
Akacjowa57595396,85 zł
Akacjowa59584349,56 zł
Akacjowa61529406,46 zł
Akacjowa63405278,70 zł
Słonecznikowa1536381,48 zł
Słonecznikowa2238243,34 zł
Słonecznikowa3244245,92 zł
Słonecznikowa4405315,15 zł
Słonecznikowa5447333,21 zł
Słonecznikowa6379318,29 zł
Słonecznikowa7376302,68 zł
Słonecznikowa8337285,91 zł
Słonecznikowa9287248,08 zł
Słonecznikowa10261253,23 zł
Słonecznikowa11201227,43 zł
Słonecznikowa12246246,78 zł