Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania ROD Radość z dnia 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz paragrafu 64 pkt. 7 statutu PZD ustala się pobieranie od działkowców opłat ogrodowych w 2023 r. w wysokości j.n.:

Opłatom wg. obecnego komunikatu podlegają:

     Opłatę ogrodowa obejmującą:

1. opłatę na zarządzanie    0,16 zł/m2
2. opłatę na utrzymanie porządku i czystości 0,06 zł/m2
3. opłatę na zakup energii do celów ogólnych 0,06 zł/m2
4. opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze0,22 zł/m2
5. opłatę partycypacyjną  0,12 zł/m2
Suma0.62 zł/m2

a także:

opłatę na cele inwestycyjne 45,00 zł / działki
opłatę członkowską6 zł / działki
opłatę energetyczną13 zł / działki
opłaty za zużycie energii elektrycznej za 2022 r.(wg odczytów)
opłata na gospodarowanie odpadami 160,00 zł / działkę na rzecz Gminy Wrocław, która wg. decyzji władz miasta od grudnia 2022 r. uległa modyfikacjom i w przypadku n/ROD

Opłata partycypacyjna za 2023 r. ustalona została w wysokości 0,12 zł/m² powierzchni działki zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD nr 2/XVI/2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD;

1) Wartość należnych opłat można sobie obliczyć przyjmując za podstawę właściwą powierzchnię swojej działki;

2) Opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze działkowcy mający działki narożne przy alejach głównych płacą w wysokości 50% wyliczonej należności;

3) Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenia łącznych wysokości opłat dla każdej działki    do uregulowania w 2023 r.

Podaną poniżej, obliczoną, łączną    wartość opłat należy wpłacać na konto bankowe ROD „Radość” podając na blankiecie przelewu:

  • Nazwa odbiorcy: PZD ROD „Radość”, ul. Klecińska 124, 54-414 Wrocław;
  • Konto bankowe nr: 63 1090 1522 0000 0001 4939 8422
  • Kwota: wg sumy podanego wyliczenia (nie należy jej zaokrąglać)
  • Tytułem: opłaty ogrodowe za 2023 r.

Opłaty prosimy realizować przelewem wg. naliczonych wartości do 30.06.2023

Krystyna Niementowska 

AlejaNr działkiPow. działki [m2]Suma do zapłaty
Różana2253380,86 zł
Różana3327412,04 zł
Różana5370454,84 zł
Różana6309371,68 zł
Różana7296442,08 zł
Różana8301397,62 zł
Różana9293420,78 zł
Różana10304399,48 zł
Różana11280397,60 zł
Różana12322423,64 zł
Różana13291391,42 zł
Różana14306629,72 zł
Różana15269377,78 zł
Różana16330435,80 zł
Różana17285387,70 zł
Różana18308417,12 zł
Różana19284420,96 zł
Różana20321428,78 zł
Różana21300397,00 zł
Różana22315406,30 zł
Różana23300412,16 zł
Różana24318577,40 zł
Różana25300397,00 zł
Różana26313425,26 zł
Różana27294415,64 zł
Różana28318408,16 zł
Różana29308401,96 zł
Różana30311416,82 zł
Różana31287388,94 zł
Różana32316423,52 zł
Różana33302398,24 zł
Różana34316424,96 zł
Różana35296394,52 zł
Różana36300464,00 zł
Różana37299420,18 zł
Różana38325412,50 zł
Różana39302422,04 zł
Różana40315419,30 zł
Różana41297408,86 zł
Różana42327394,04 zł
Różana43300397,00 zł
Różana44433455,64 zł
Różana45295393,90 zł
Różana46391436,68 zł
Różana47300422,96 zł
Różana48302438,64 zł
Różana49305400,10 zł
Różana50312417,44 zł
Różana51308401,96 zł
Różana52313420,94 zł
Różana53310419,80 zł
Różana54305451,98 zł
Różana55306422,36 zł
Różana56313449,02 zł
Różana57324379,48 zł
Różana58287412,74 zł
Różana59323378,96 zł
Różana60445499,90 zł
Różana61318408,16 zł
Różana62289390,18 zł
Różana63304412,48 zł
Różana64264397,04 zł
Różana65295393,90 zł
Różana66273393,98 zł
Różana67325470,14 zł
Różana68248379,92 zł
Różana69310449,32 zł
Różana70262387,16 zł
Różana71287405,54 zł
Różana73305425,34 zł
Różana75329414,98 zł
Różana77266375,92 zł
Różana79383585,30 zł
Różana81256389,20 zł
Różana83257390,54 zł
Różana85263390,66 zł
Różana87260385,20 zł
Różana4a295406,90 zł
Różana4b304369,08 zł
Zielona1398470,76 zł
Zielona2383448,46 zł
Zielona3343423,66 zł
Zielona4422502,20 zł
Zielona6258370,96 zł
Zielona7363436,06 zł
Zielona8268445,60 zł
Zielona10423662,66 zł
Zielona11382473,80 zł
Zielona12393484,94 zł
Zielona14326431,88 zł
Zielona16279383,98 zł
Tulipanowa1410493,32 zł
Tulipanowa2404496,08 zł
Tulipanowa3397477,34 zł
Tulipanowa4395518,58 zł
Tulipanowa5397470,14 zł
Tulipanowa6402460,24 zł
Tulipanowa7403491,86 zł
Tulipanowa8394478,36 zł
Tulipanowa9374458,04 zł
Tulipanowa10356477,84 zł
Tulipanowa11545548,90 zł
Tulipanowa12379469,06 zł
Tulipanowa13368439,16 zł
Tulipanowa14362472,20 zł
Tulipanowa15381447,22 zł
Tulipanowa16368452,16 zł
Tulipanowa17346425,52 zł
Tulipanowa18389468,78 zł
Tulipanowa19369470,06 zł
Tulipanowa20355444,10 zł
Tulipanowa21362448,44 zł
Tulipanowa22364436,68 zł
Tulipanowa23359455,22 zł
Tulipanowa24359452,34 zł
Tulipanowa25358432,96 zł
Tulipanowa26361467,26 zł
Tulipanowa27351428,62 zł
Tulipanowa28352551,68 zł
Tulipanowa29467453,84 zł
Agrestowa1304737,76 zł
Agrestowa2300367,00 zł
Agrestowa3306424,52 zł
Agrestowa4305451,98 zł
Agrestowa5308414,96 zł
Agrestowa6309415,58 zł
Agrestowa7307451,06 zł
Agrestowa8303398,86 zł
Agrestowa9312419,60 zł
Agrestowa10306422,36 zł
Agrestowa11301410,62 zł
Agrestowa12307401,34 zł
Agrestowa13313589,42 zł
Agrestowa14304426,88 zł
Agrestowa15303419,06 zł
Agrestowa16316463,84 zł
Agrestowa17291391,42 zł
Agrestowa18307417,94 zł
Agrestowa19264435,92 zł
Agrestowa20358482,68 zł
Agrestowa21358447,40 zł
Agrestowa22364451,12 zł
Morelowa1302381,04 zł
Morelowa2301416,52 zł
Morelowa3310403,20 zł
Morelowa4312516,80 zł
Morelowa5303411,86 zł
Morelowa6305416,70 zł
Morelowa7307401,34 zł
Morelowa8306469,16 zł
Morelowa9304434,08 zł
Morelowa10306445,40 zł
Morelowa11308529,44 zł
Morelowa12309415,58 zł
Morelowa13316444,40 zł
Morelowa14317484,62 zł
Morelowa15301414,94 zł
Morelowa16304419,68 zł
Morelowa17308416,40 zł
Morelowa18307414,34 zł
Morelowa19306400,72 zł
Morelowa20302411,24 zł
Morelowa21347426,14 zł
Morelowa22440496,80 zł
Malinowa1303381,56 zł
Malinowa2456518,24 zł
Malinowa3320422,40 zł
Malinowa4308435,84 zł
Malinowa5287404,82 zł
Malinowa6296413,28 zł
Malinowa7287401,94 zł
Malinowa8298431,80 zł
Malinowa9300412,16 zł
Malinowa10455513,30 zł
Malinowa11287402,66 zł
Malinowa12389472,38 zł
Malinowa13294407,72 zł
Malinowa14313422,38 zł
Malinowa15295419,86 zł
Malinowa16308414,96 zł
Malinowa17279397,70 zł
Malinowa18309426,38 zł
Malinowa19301597,10 zł
Malinowa20348470,72 zł
Malinowa21417491,90 zł
Malinowa23330415,60 zł
Bratkowa1322396,67 zł
Bratkowa3428495,12 zł
Bratkowa4390472,28 zł
Bratkowa5436496,48 zł
Bratkowa6331440,74 zł
Bratkowa8383465,06 zł
Bratkowa10545515,32 zł
Bratkowa12380446,60 zł
Bratkowa13492531,20 zł
Bratkowa14312423,20 zł
Bratkowa16293392,66 zł
Bratkowa18319408,78 zł
Bratkowa19297408,86 zł
Bratkowa20320409,40 zł
Bratkowa21321410,02 zł
Bratkowa22313405,06 zł
Bratkowa23309416,30 zł
Bratkowa24324441,44 zł
Bratkowa25320431,04 zł
Bratkowa26313512,38 zł
Bratkowa27316423,52 zł
Bratkowa28318408,16 zł
Bratkowa29321430,22 zł
Bratkowa30315419,30 zł
Bratkowa31308401,96 zł
Bratkowa32306446,84 zł
Bratkowa33320438,96 zł
Bratkowa35323427,86 zł
Bratkowa37300424,40 zł
Bratkowa39317434,94 zł
Bratkowa41293412,14 zł
Bratkowa43332416,84 zł
Bratkowa45311418,98 zł
Bratkowa47310385,20 zł
Bratkowa11a338476,04 zł
Bratkowa11b367451,54 zł
Bratkowa15a362435,44 zł
Bratkowa15b337419,94 zł
Bratkowa17a416468,92 zł
Bratkowa17b383448,46 zł
Bratkowa2a377432,28 zł
Bratkowa2b307414,34 zł
Bratkowa7a404461,48 zł
Bratkowa7b363436,06 zł
Bratkowa9a517574,78 zł
Bratkowa9b499533,38 zł
Nasturcjowa1373470,38 zł
Nasturcjowa2388451,56 zł
Nasturcjowa3383464,34 zł
Nasturcjowa4371484,98 zł
Nasturcjowa5384480,08 zł
Nasturcjowa6375456,50 zł
Nasturcjowa7379494,98 zł
Nasturcjowa8369461,42 zł
Nasturcjowa9373455,26 zł
Nasturcjowa10381460,22 zł
Nasturcjowa11367461,62 zł
Nasturcjowa12335438,90 zł
Nasturcjowa13345437,90 zł
Nasturcjowa14350445,32 zł
Nasturcjowa15338433,56 zł
Nasturcjowa16340438,40 zł
Nasturcjowa17339434,90 zł
Nasturcjowa18337419,94 zł
Nasturcjowa19350428,00 zł
Nasturcjowa20343436,66 zł
Nasturcjowa21359446,58 zł
Nasturcjowa22356449,76 zł
Nasturcjowa23348583,76 zł
Nasturcjowa24339449,30 zł
Nasturcjowa25348449,12 zł
Nasturcjowa26350449,64 zł
Nasturcjowa27349427,38 zł
Nasturcjowa28345424,90 zł
Nasturcjowa29349427,38 zł
Nasturcjowa30354430,48 zł
Nasturcjowa31381447,22 zł
Nasturcjowa32385427,08 zł
Nasturcjowa33312429,68 zł
Nasturcjowa34443508,74 zł
Nasturcjowa35289471,58 zł
Nasturcjowa36374442,88 zł
Nasturcjowa37275371,32 zł
Nasturcjowa38314430,92 zł
Nasturcjowa39462606,92 zł
Nasturcjowa40420429,40 zł
Nasturcjowa411031747,12 zł
Nasturcjowa42263347,76 zł
Śliwowa1375406,00 zł
Śliwowa3438519,32 zł
Śliwowa4506537,72 zł
Śliwowa5309424,22 zł
Śliwowa6493529,66 zł
Śliwowa7394494,92 zł
Śliwowa8438482,56 zł
Śliwowa9231369,38 zł
Śliwowa10442500,20 zł
Śliwowa11304418,24 zł
Śliwowa12204381,44 zł
Śliwowa13313432,46 zł
Śliwowa14288389,56 zł
Śliwowa15294406,28 zł
Śliwowa16227366,90 zł
Śliwowa17319427,54 zł
Śliwowa18316448,00 zł
Śliwowa19323424,98 zł
Śliwowa20278407,88 zł
Śliwowa21322410,64 zł
Śliwowa22326429,00 zł
Śliwowa23335418,70 zł
Śliwowa24493516,66 zł
Śliwowa25318427,64 zł
Śliwowa26499520,38 zł
Śliwowa27314405,68 zł
Śliwowa28398492,36 zł
Śliwowa29310403,20 zł
Śliwowa30388488,32 zł
Śliwowa31317375,84 zł
Śliwowa32410496,20 zł
Śliwowa34385463,42 zł
Śliwowa36401441,88 zł
Śliwowa12a313405,06 zł
Śliwowa14a319435,46 zł
Śliwowa16a277382,74 zł
Śliwowa18a300397,00 zł
Śliwowa20a325412,50 zł
Śliwowa22a252367,24 zł
Śliwowa2a335431,70 zł
Śliwowa2b338420,56 zł
Śliwowa9a306418,04 zł
Orzechowa2444441,88 zł
Orzechowa3297411,96 zł
Orzechowa4467513,54 zł
Orzechowa5421487,18 zł
Orzechowa6380467,82 zł
Orzechowa7392454,04 zł
Orzechowa8288360,76 zł
Orzechowa9422487,08 zł
Orzechowa11326426,12 zł
Orzechowa13308401,96 zł
Orzechowa14496531,52 zł
Orzechowa16473456,96 zł
Porzeczkowa2321377,92 zł
Porzeczkowa3397430,44 zł
Porzeczkowa4333430,46 zł
Porzeczkowa5347426,14 zł
Porzeczkowa6342623,24 zł
Porzeczkowa7348450,98 zł
Porzeczkowa8325425,50 zł
Porzeczkowa9358456,76 zł
Porzeczkowa10334431,08 zł
Porzeczkowa11357445,34 zł
Porzeczkowa12343436,66 zł
Porzeczkowa13337419,94 zł
Porzeczkowa14325425,50 zł
Porzeczkowa15357445,34 zł
Porzeczkowa16345424,90 zł
Porzeczkowa17310418,36 zł
Porzeczkowa18328466,96 zł
Porzeczkowa19349469,18 zł
Porzeczkowa20346442,84 zł
Porzeczkowa21331528,58 zł
Porzeczkowa22335508,74 zł
Porzeczkowa23346441,40 zł
Porzeczkowa24330528,68 zł
Porzeczkowa25342438,20 zł
Porzeczkowa26320409,40 zł
Porzeczkowa27354457,16 zł
Porzeczkowa28332437,76 zł
Porzeczkowa29347444,18 zł
Porzeczkowa30345485,42 zł
Porzeczkowa31339421,18 zł
Porzeczkowa32319408,78 zł
Porzeczkowa33359433,58 zł
Porzeczkowa34349427,38 zł
Porzeczkowa35308401,96 zł
Porzeczkowa36313405,06 zł
Porzeczkowa37358530,92 zł
Porzeczkowa38325426,94 zł
Porzeczkowa39313418,06 zł
Porzeczkowa40322425,08 zł
Porzeczkowa41313388,20 zł
Porzeczkowa42339401,72 zł
Truskawkowa1315374,80 zł
Truskawkowa2318389,36 zł
Truskawkowa3327426,74 zł
Truskawkowa4350428,00 zł
Truskawkowa5332439,92 zł
Truskawkowa6342440,36 zł
Truskawkowa7338443,64 zł
Truskawkowa8354430,48 zł
Truskawkowa9328427,36 zł
Truskawkowa10336433,04 zł
Truskawkowa11334433,96 zł
Truskawkowa12340421,80 zł
Truskawkowa13329431,58 zł
Truskawkowa14359433,58 zł
Truskawkowa15319421,78 zł
Truskawkowa16324424,88 zł
Truskawkowa17329414,98 zł
Truskawkowa18362435,44 zł
Truskawkowa19325462,22 zł
Truskawkowa20516530,92 zł
Truskawkowa21327428,18 zł
Truskawkowa23334418,08 zł
Truskawkowa24326413,12 zł
Truskawkowa25337419,94 zł
Truskawkowa26356431,72 zł
Truskawkowa27311418,26 zł
Truskawkowa28343445,36 zł
Truskawkowa29358446,68 zł
Truskawkowa30341422,42 zł
Truskawkowa31331429,22 zł
Truskawkowa32338420,56 zł
Truskawkowa33357432,34 zł
Truskawkowa34320474,24 zł
Truskawkowa35320409,40 zł
Truskawkowa36335456,47 zł
Truskawkowa37337419,94 zł
Truskawkowa38313418,06 zł
Truskawkowa39341422,42 zł
Truskawkowa40336385,72 zł
Truskawkowa41318376,36 zł
Truskawkowa22a235356,70 zł
Truskawkowa22b243361,66 zł
Poziomkowa3334397,68 zł
Poziomkowa4334400,27 zł
Poziomkowa5329431,58 zł
Poziomkowa6320428,88 zł
Poziomkowa7329443,10 zł
Poziomkowa8340434,80 zł
Poziomkowa9347439,14 zł
Poziomkowa10350435,00 zł
Poziomkowa11325412,50 zł
Poziomkowa12347439,14 zł
Poziomkowa13327426,74 zł
Poziomkowa14331460,47 zł
Poziomkowa15345424,90 zł
Poziomkowa16364452,13 zł
Poziomkowa17339421,18 zł
Poziomkowa18356444,72 zł
Poziomkowa19345424,90 zł
Poziomkowa20332443,56 zł
Poziomkowa22328442,48 zł
Poziomkowa24335431,70 zł
Poziomkowa25328414,36 zł
Poziomkowa26338448,85 zł
Poziomkowa27349427,38 zł
Poziomkowa28335431,70 zł
Poziomkowa29332432,00 zł
Poziomkowa30334462,04 zł
Poziomkowa31333417,46 zł
Poziomkowa32351428,62 zł
Poziomkowa33342454,76 zł
Poziomkowa34317407,54 zł
Poziomkowa35328427,36 zł
Poziomkowa36360434,20 zł
Poziomkowa37354430,48 zł
Poziomkowa38320424,56 zł
Poziomkowa39362500,28 zł
Poziomkowa40373442,26 zł
Poziomkowa41302386,84 zł
Poziomkowa42327413,74 zł
Poziomkowa44329400,12 zł
Poziomkowa21a261372,82 zł
Poziomkowa21b238358,56 zł
Poziomkowa23a238424,84 zł
Poziomkowa23b233355,46 zł
Akacjowa1312373,24 zł
Akacjowa4257383,34 zł
Akacjowa5259371,58 zł
Akacjowa6263374,06 zł
Akacjowa7325425,50 zł
Akacjowa8285438,14 zł
Akacjowa9305434,70 zł
Akacjowa10357432,34 zł
Akacjowa11280399,73 zł
Akacjowa12340437,68 zł
Akacjowa13291404,45 zł
Akacjowa14305400,10 zł
Akacjowa15307401,34 zł
Akacjowa16289434,14 zł
Akacjowa17312417,44 zł
Akacjowa18327413,74 zł
Akacjowa19273394,82 zł
Akacjowa20320423,68 zł
Akacjowa21291407,04 zł
Akacjowa22318408,16 zł
Akacjowa23295434,29 zł
Akacjowa24279396,98 zł
Akacjowa25293424,37 zł
Akacjowa26425474,50 zł
Akacjowa27293426,62 zł
Akacjowa28561573,10 zł
Akacjowa29289390,18 zł
Akacjowa30648632,87 zł
Akacjowa31308401,96 zł
Akacjowa32279396,98 zł
Akacjowa33302398,24 zł
Akacjowa34288389,56 zł
Akacjowa35309402,58 zł
Akacjowa36424473,88 zł
Akacjowa37313405,06 zł
Akacjowa38492516,04 zł
Akacjowa39293392,66 zł
Akacjowa40281385,22 zł
Akacjowa41315406,30 zł
Akacjowa42254368,48 zł
Akacjowa43307401,34 zł
Akacjowa44193330,66 zł
Akacjowa45245362,90 zł
Akacjowa46276382,12 zł
Akacjowa47313405,06 zł
Akacjowa48396416,92 zł
Akacjowa49325412,50 zł
Akacjowa50298433,24 zł
Akacjowa51299396,38 zł
Akacjowa52299452,58 zł
Akacjowa53287388,94 zł
Akacjowa54268365,52 zł
Akacjowa55283386,46 zł
Akacjowa57595579,90 zł
Akacjowa59584593,92 zł
Akacjowa61529499,08 zł
Akacjowa63405421,60 zł
Akacjowa2a310403,20 zł
Akacjowa2b367438,54 zł
Akacjowa3a331416,22 zł
Akacjowa3b305413,10 zł
Słonecznikowa1536585,13 zł
Słonecznikowa2238371,56 zł
Słonecznikowa3244383,20 zł
Słonecznikowa4405462,10 zł
Słonecznikowa5447501,14 zł
Słonecznikowa6379458,98 zł
Słonecznikowa7376444,12 zł
Słonecznikowa8337419,94 zł
Słonecznikowa9287401,94 zł
Słonecznikowa10261372,82 zł
Słonecznikowa11201335,62 zł
Słonecznikowa12246363,52 zł
Winogronowa1328381,56 zł
Winogronowa2379421,08 zł
Winogronowa3303486,74 zł
Winogronowa4297408,14 zł
Winogronowa5281428,46 zł
Winogronowa6297418,22 zł
Winogronowa7295506,98 zł
Winogronowa8353429,86 zł
Winogronowa9325432,70 zł
Winogronowa10371441,02 zł
Winogronowa11288402,56 zł
Winogronowa12367438,54 zł
Winogronowa13327428,18 zł
Winogronowa14426488,12 zł
Winogronowa15331429,22 zł
Winogronowa17371441,02 zł
Czereśniowa1381409,12 zł
Czereśniowa2334431,08 zł
Czereśniowa3309543,74 zł
Czereśniowa4301419,26 zł
Czereśniowa5325425,50 zł
Czereśniowa6353446,46 zł
Czereśniowa7352447,28 zł
Czereśniowa9340421,80 zł
Czereśniowa11323411,26 zł