Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania ROD Radość z dnia 19 kwietnia 2024 r. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz paragrafu 64 pkt. 7 statutu PZD ustala się pobieranie od działkowców opłat ogrodowych w 2024 r. w wysokości j.n.:

Opłatom wg. obecnego komunikatu podlegają:

     Opłatę ogrodowa obejmującą:

1. opłatę na zarządzanie    0,18 zł/m2
2. opłatę na utrzymanie porządku i czystości 0,10 zł/m2
3. opłatę na zakup energii do celów ogólnych 0,08 zł/m2
4. opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze0,23 zł/m2
5. opłatę partycypacyjną  0,13 zł/m2
Suma0.72 zł/m2

a także:

opłatę na cele inwestycyjne 50,00 zł / działki
opłatę członkowską6 zł / działki
opłatę energetyczną13 zł / działki
opłaty za zużycie energii elektrycznej za 2023 r.(wg odczytów)
opłata na gospodarowanie odpadami 180,00 zł / działkę na rzecz Gminy Wrocław, która wg. decyzji władz miasta od grudnia 2022 r. uległa modyfikacjom i w przypadku n/ROD

Opłata partycypacyjna za 2024 r. ustalona została w wysokości 0,13 zł/m² powierzchni działki zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD nr 3/XXI/2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD;

1) Wartość należnych opłat można sobie obliczyć przyjmując za podstawę właściwą powierzchnię swojej działki;

2) Opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze działkowcy mający działki narożne przy alejach głównych płacą w wysokości 50% wyliczonej należności;

3) Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenia łącznych wysokości opłat dla każdej działki    do uregulowania w 2024 r.

Podaną poniżej, obliczoną, łączną wartość opłat należy wpłacać na konto bankowe ROD „Radość” podając na blankiecie przelewu:

  • Nazwa odbiorcy: PZD ROD „Radość”, ul. Klecińska 124, 54-414 Wrocław;
  • Konto bankowe nr: 63 1090 1522 0000 0001 4939 8422
  • Kwota: wg sumy podanego wyliczenia (nie należy jej zaokrąglać)
  • Tytułem: opłaty ogrodowe za 2024 r.

Opłaty prosimy realizować przelewem wg. naliczonych wartości do 30.06.2024

Krystyna Niementowska 

AlejaNr działkiPow. działki [m2]Suma do zapłaty
Różana2253432.6
Różana3327504.63
Różana5370524.76
Różana6309424.49
Różana7296470.04
Różana8301452.72
Różana9293459.96
Różana10304454.88
Różana11280495.96
Różana12322480.84
Różana13291445.52
Różana14306469.32
Różana15269429.68
Różana16330486.6
Różana17285441.2
Różana18308477.24
Różana19284465
Różana20321485.88
Różana21300452
Różana22315462.8
Różana23300488.76
Różana24318525.48
Różana25300452
Różana26313482.28
Różana27294460.68
Różana28318464.96
Różana29308457.76
Różana30311472.92
Różana31287442.64
Różana32316487.32
Różana33302453.44
Różana34316480.12
Różana35296449.12
Różana36300555.72
Różana37299467.16
Różana38325470
Różana39302477.24
Różana40315475.8
Różana41297466.44
Różana42327452.07
Różana43300452
Różana44433516.01
Różana45295448.4
Różana46391491.11
Różana47300505.32
Różana48302485.06
Różana49305455.6
Różana50312537
Różana51308457.76
Różana52313476.52
Różana53310481.56
Różana54305500.28
Różana55306476.52
Różana56313479.4
Różana57324433.64
Różana58287477.24
Różana59323433.03
Różana60445569.4
Różana61318464.96
Różana62289444.08
Różana63304467.88
Różana64264474.36
Różana65295448.4
Różana66273445.56
Różana67325521.88
Różana68248431.88
Różana69310493.08
Różana70262438.36
Różana71287460.68
Różana73305480.12
Różana75329472.88
Różana77266427.52
Różana79383524.76
Różana81256454.92
Różana83257434.04
Różana85263465
Różana87260436.92
Różana4a295461.4
Różana4b304421.44
Zielona1398536.28
Zielona2383511.76
Zielona3343482.96
Zielona4422595.32
Zielona6258421.76
Zielona7363497.36
Zielona8268508.92
Zielona10423553.56
Zielona11382542.76
Zielona12393553.56
Zielona14326486.6
Zielona16279436.88
Tulipanowa1410578.76
Tulipanowa2404540.6
Tulipanowa3397537.72
Tulipanowa4395560.04
Tulipanowa5397534.84
Tulipanowa6402525.44
Tulipanowa7403611.16
Tulipanowa8394537.72
Tulipanowa9374519.72
Tulipanowa10356532.68
Tulipanowa11545628.4
Tulipanowa12379534.12
Tulipanowa13368500.96
Tulipanowa14362539.88
Tulipanowa15381510.32
Tulipanowa16368513.96
Tulipanowa17346485.12
Tulipanowa18389533.4
Tulipanowa19369530.52
Tulipanowa20355504.6
Tulipanowa21362510.36
Tulipanowa22364498.08
Tulipanowa23359507.48
Tulipanowa24359514.68
Tulipanowa25358493.76
Tulipanowa26361537.72
Tulipanowa27351488.72
Tulipanowa28352502.44
Tulipanowa29467520.87
Agrestowa1304434.44
Agrestowa2300419
Agrestowa3306474.36
Agrestowa4305507.48
Agrestowa5308472.92
Agrestowa6309471.48
Agrestowa7307494.52
Agrestowa8303454.16
Agrestowa9312473.64
Agrestowa10306478.68
Agrestowa11301477.24
Agrestowa12307457.04
Agrestowa13313474.36
Agrestowa14304477.96
Agrestowa15303469.32
Agrestowa16316501
Agrestowa17291445.52
Agrestowa18307470.04
Agrestowa19264449.16
Agrestowa20358537.72
Agrestowa21358507.48
Agrestowa22364511.8
Morelowa1302433.22
Morelowa2301462.85
Morelowa3310459.2
Morelowa4312490.2
Morelowa5303467.16
Morelowa6305472.2
Morelowa7307457.04
Morelowa8306534.12
Morelowa9304495.24
Morelowa10306495.96
Morelowa11308524.76
Morelowa12309473.64
Morelowa13316485.88
Morelowa14317477.24
Morelowa15301467.16
Morelowa16304473.64
Morelowa17308472.2
Morelowa18307470.04
Morelowa19306456.32
Morelowa20302503.88
Morelowa21347485.84
Morelowa22440601.08
Malinowa1303433.83
Malinowa2456588.84
Malinowa3320479.4
Malinowa4308505.32
Malinowa5287457.08
Malinowa6296464.28
Malinowa7287467.88
Malinowa8298502.44
Malinowa9300466.44
Malinowa10455583.8
Malinowa11287457.08
Malinowa12389535.56
Malinowa13294461.4
Malinowa14313475.8
Malinowa15295536.28
Malinowa16308495.24
Malinowa17279459.24
Malinowa18309481.56
Malinowa19301465.72
Malinowa20348501
Malinowa21417560.76
Malinowa23330473.6
Bratkowa1322454.06
Bratkowa3428562.2
Bratkowa4390531.96
Bratkowa5436562.92
Bratkowa6331497.4
Bratkowa8383524.76
Bratkowa10545592.25
Bratkowa12380509.6
Bratkowa13492603.24
Bratkowa14312477.96
Bratkowa16293446.96
Bratkowa18319465.68
Bratkowa19297463.56
Bratkowa20320466.4
Bratkowa21321467.12
Bratkowa22313461.36
Bratkowa23309473.64
Bratkowa24324482.28
Bratkowa25320485.16
Bratkowa26313474.36
Bratkowa27316478.68
Bratkowa28318464.96
Bratkowa29321485.88
Bratkowa30315475.8
Bratkowa31308457.76
Bratkowa32306490.92
Bratkowa33320483
Bratkowa35323481.56
Bratkowa37300500.28
Bratkowa39317504.6
Bratkowa41293469.32
Bratkowa43332475.04
Bratkowa45311493.08
Bratkowa47310438.1
Bratkowa11a338507.48
Bratkowa11b367513.24
Bratkowa15a362496.64
Bratkowa15b337478.64
Bratkowa17a416535.52
Bratkowa17b383511.76
Bratkowa2a377492.65
Bratkowa2b307534.12
Bratkowa7a404526.88
Bratkowa7b363497.36
Bratkowa9a517621.24
Bratkowa9b499609
Nasturcjowa1373530.52
Nasturcjowa2388515.36
Nasturcjowa3383525.48
Nasturcjowa4371526.92
Nasturcjowa5384535.56
Nasturcjowa6375519
Nasturcjowa7379545.64
Nasturcjowa8369521.16
Nasturcjowa9373517.56
Nasturcjowa10381523.32
Nasturcjowa11367517.56
Nasturcjowa12335495.24
Nasturcjowa13345534.84
Nasturcjowa14350505.32
Nasturcjowa15338534.12
Nasturcjowa16340495.24
Nasturcjowa17339493.8
Nasturcjowa18337478.64
Nasturcjowa19350488
Nasturcjowa20343495.96
Nasturcjowa21359507.48
Nasturcjowa22356507.48
Nasturcjowa23348499.56
Nasturcjowa24339516.84
Nasturcjowa25348503.88
Nasturcjowa26350502.44
Nasturcjowa27349500.28
Nasturcjowa28345497.4
Nasturcjowa29349487.28
Nasturcjowa30354490.88
Nasturcjowa31381510.32
Nasturcjowa32385532.09
Nasturcjowa33312522.6
Nasturcjowa34443569.4
Nasturcjowa35289503.88
Nasturcjowa36374505.28
Nasturcjowa37275419.63
Nasturcjowa38314480.12
Nasturcjowa39462581.64
Nasturcjowa40420492.2
Nasturcjowa411031864.91
Nasturcjowa42263396.43
Śliwowa1375464.75
Śliwowa3438589.56
Śliwowa4506613.32
Śliwowa5309479.4
Śliwowa6493603.96
Śliwowa7394540.6
Śliwowa8438551.36
Śliwowa9231416.76
Śliwowa10442568.68
Śliwowa11304473.64
Śliwowa12204418.2
Śliwowa13313480.84
Śliwowa14288443.36
Śliwowa15294460.68
Śliwowa16227414.6
Śliwowa17319488.04
Śliwowa18316476.52
Śliwowa19323482.28
Śliwowa20278452.04
Śliwowa21322467.84
Śliwowa22326490.2
Śliwowa23335477.2
Śliwowa24493590.96
Śliwowa25318488.04
Śliwowa26499595.28
Śliwowa27314462.08
Śliwowa28398555
Śliwowa29310459.2
Śliwowa30388544.2
Śliwowa31317429.37
Śliwowa32410568.68
Śliwowa34385526.92
Śliwowa36401500.81
Śliwowa12a313461.36
Śliwowa14a319486.6
Śliwowa16a277435.44
Śliwowa18a300452
Śliwowa20a325470
Śliwowa22a252417.44
Śliwowa2a335490.2
Śliwowa2b338479.36
Śliwowa9a306471.48
Orzechowa2444506.84
Orzechowa3297467.88
Orzechowa4467585.24
Orzechowa5421555.72
Orzechowa6380526.92
Orzechowa7392518.24
Orzechowa8288411.68
Orzechowa9422643.56
Orzechowa11326483.72
Orzechowa13308457.76
Orzechowa14496606.12
Orzechowa16473524.53
Porzeczkowa2321431.81
Porzeczkowa3397579.01
Porzeczkowa4333492.36
Porzeczkowa5347485.84
Porzeczkowa6342495.24
Porzeczkowa7348499.56
Porzeczkowa8325483
Porzeczkowa9358506.76
Porzeczkowa10334489.48
Porzeczkowa11357506.04
Porzeczkowa12343500.28
Porzeczkowa13337478.64
Porzeczkowa14325506.76
Porzeczkowa15357506.04
Porzeczkowa16345484.4
Porzeczkowa17310476.52
Porzeczkowa18328494.52
Porzeczkowa19349529.08
Porzeczkowa20346504.6
Porzeczkowa21331487.32
Porzeczkowa22335503.88
Porzeczkowa23346500.28
Porzeczkowa24330486.6
Porzeczkowa25342499.56
Porzeczkowa26320466.4
Porzeczkowa27354515.4
Porzeczkowa28332493.08
Porzeczkowa29347503.88
Porzeczkowa30345497.4
Porzeczkowa31339480.08
Porzeczkowa32319465.68
Porzeczkowa33359494.48
Porzeczkowa34349487.28
Porzeczkowa35308457.76
Porzeczkowa36313461.36
Porzeczkowa37358506.76
Porzeczkowa38325484.44
Porzeczkowa39313474.36
Porzeczkowa40322480.84
Porzeczkowa41313441.37
Porzeczkowa42339455.79
Truskawkowa1315428.15
Truskawkowa2318475.38
Truskawkowa3327484.44
Truskawkowa4350488
Truskawkowa5332498.12
Truskawkowa6342496.68
Truskawkowa7338499.56
Truskawkowa8354490.88
Truskawkowa9328528.36
Truskawkowa10336490.92
Truskawkowa11334493.8
Truskawkowa12340493.8
Truskawkowa13329485.88
Truskawkowa14359494.48
Truskawkowa15319478.68
Truskawkowa16324524.04
Truskawkowa17329472.88
Truskawkowa18362496.64
Truskawkowa19325539.88
Truskawkowa20516607.52
Truskawkowa21327503.88
Truskawkowa23334476.48
Truskawkowa24326470.72
Truskawkowa25337478.64
Truskawkowa26356492.32
Truskawkowa27311472.92
Truskawkowa28343531.24
Truskawkowa29358506.76
Truskawkowa30341481.52
Truskawkowa31331487.32
Truskawkowa32338479.36
Truskawkowa33357493.04
Truskawkowa34320510.36
Truskawkowa35320466.4
Truskawkowa36335490.2
Truskawkowa37337478.64
Truskawkowa38313474.36
Truskawkowa39341481.52
Truskawkowa40336453.96
Truskawkowa41318429.98
Truskawkowa22a235405.2
Truskawkowa22b243410.96
Poziomkowa3334452.74
Poziomkowa4334477.22
Poziomkowa5329493.08
Poziomkowa6320479.4
Poziomkowa7329501.72
Poziomkowa8340493.8
Poziomkowa9347520.44
Poziomkowa10350499.32
Poziomkowa11325470
Poziomkowa12347498.84
Poziomkowa13327484.44
Poziomkowa14331531.96
Poziomkowa15345484.4
Poziomkowa16364512.52
Poziomkowa17339480.08
Poziomkowa18356505.32
Poziomkowa19345484.4
Poziomkowa20332504.6
Poziomkowa22328493.08
Poziomkowa24335490.2
Poziomkowa25328472.16
Poziomkowa26338504.6
Poziomkowa27349487.28
Poziomkowa28335484.2
Poziomkowa29332488.76
Poziomkowa30334490.92
Poziomkowa31333475.76
Poziomkowa32351488.72
Poziomkowa33342520.44
Poziomkowa34317464.24
Poziomkowa35328485.16
Poziomkowa36360495.2
Poziomkowa37354490.88
Poziomkowa38320480.84
Poziomkowa39362570.12
Poziomkowa40373517.56
Poziomkowa41302440.42
Poziomkowa42327484.44
Poziomkowa44329453.29
Poziomkowa21a261423.92
Poziomkowa21b238407.36
Poziomkowa23a238421.8
Poziomkowa23b233403.76
Akacjowa1312473.88
Akacjowa4257434.04
Akacjowa5259422.48
Akacjowa6263425.36
Akacjowa7325483
Akacjowa8285510.36
Akacjowa9305493.8
Akacjowa10357493.04
Akacjowa11280455.64
Akacjowa12340501.72
Akacjowa13291461.4
Akacjowa14305455.6
Akacjowa15307457.04
Akacjowa16289483.72
Akacjowa17312473.64
Akacjowa18327471.44
Akacjowa19273448.44
Akacjowa20320481.56
Akacjowa21291510.36
Akacjowa22318464.96
Akacjowa23295462.12
Akacjowa24279449.88
Akacjowa25293459.96
Akacjowa26425542
Akacjowa27293459.96
Akacjowa28561661.56
Akacjowa29289444.08
Akacjowa30648722.04
Akacjowa31308457.76
Akacjowa32279483
Akacjowa33302453.44
Akacjowa34288443.36
Akacjowa35309458.48
Akacjowa36424541.28
Akacjowa37313461.36
Akacjowa38492590.24
Akacjowa39293446.96
Akacjowa40281438.32
Akacjowa41315462.8
Akacjowa42254418.88
Akacjowa43307457.04
Akacjowa44193374.96
Akacjowa45245412.4
Akacjowa46276434.72
Akacjowa47313461.36
Akacjowa48396477.56
Akacjowa49325470
Akacjowa50298483.72
Akacjowa51299451.28
Akacjowa52299464.28
Akacjowa53287442.64
Akacjowa54268413.2
Akacjowa55283439.76
Akacjowa57595664.4
Akacjowa59584605.24
Akacjowa61529571.69
Akacjowa63405483.05
Akacjowa2a310459.2
Akacjowa2b367500.24
Akacjowa3a331474.32
Akacjowa3b305468.6
Słonecznikowa1536655.08
Słonecznikowa2238421.8
Słonecznikowa3244443.4
Słonecznikowa4405527.6
Słonecznikowa5447570.84
Słonecznikowa6379523.32
Słonecznikowa7376519.72
Słonecznikowa8337478.64
Słonecznikowa9287455.64
Słonecznikowa10261423.92
Słonecznikowa11201380.72
Słonecznikowa12246413.12
Winogronowa1328436.08
Winogronowa2379511.87
Winogronowa3303496.68
Winogronowa4297464.28
Winogronowa5281474.36
Winogronowa6297462.84
Winogronowa7295461.4
Winogronowa8353490.16
Winogronowa9325493.8
Winogronowa10371503.12
Winogronowa11288456.36
Winogronowa12367500.24
Winogronowa13327495.96
Winogronowa14426555.72
Winogronowa15331487.32
Winogronowa17371503.12
Czereśniowa1381469.85
Czereśniowa2334493.8
Czereśniowa3309556.44
Czereśniowa4301474.36
Czereśniowa5325483
Czereśniowa6353504.6
Czereśniowa7352513.96
Czereśniowa9340480.8
Czereśniowa11323468.56