Komunikat dot.naliczanie opłat za energię

I n f o r m a c j a dot. opłat za energię zużyta na działce Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energii elektrycznej ,wyliczono koszty zużycia energii elektrycznej zużytej na działce. I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.608 421 437 lub w […]

Read more
Komunikaty

Szanowni Działkowicze, Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie […]

Read more