I n f o r m a c j a dot.opłat za energię żużyta na działce

Na podstawie dokonanych odczytów stanu liczników energi elektrycznej ,wyliczono koszty zużycie energi elektrycznej żużytej na działce.

I N F O R M A C J A ; o wysokości opłat dostępna jest pod nr.tel.536 078 165 lub w każdy poniedziałek w biurze

ROD-RADOŚĆ w godz.15.oo-16,oo

Decyzja Zarządu ROD-RADOŚĆ z dnia 01,12,2022r, .Opłaty poniżej 20.00 złotych doliczone zostaną do opłaty ogrodowej w roku 2022.

Opłaty powyżej 20.00zł.należy wpłacać na konto bankowe w banku Santander Bank

konto bankowe nr: 63 1090 1522 0000 0001 4939 8422

Zarząd ROD-RADOŚĆ