KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Radość” zawiadamia  Biuro Zarządu będzie czynne w ograniczonym zakresie W tej sytuacji w sprawach: administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954 sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy kontaktować się z Pania prezes Zarządu – tel. 505 803 954 w sprawach przyłączy energetycznych proszę kontaktować się z członkiem Zarządu […]

Read more