KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Radość” zawiadamia, że w związku z trwającym ogólnokrajowym stanem epidemicznym z powodu koronawirusa COVID-19 biuro Zarządu będzie czynne w ograniczonym zakresie W tej sytuacji w sprawach: administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954 sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy kontaktować się z Pania prezes Zarządu – […]

Read more