Zarząd ROD Radość informuje, że wszelkie informacje dot. opłat ogrodowych za rok 2024, zostaną podane po 15 maja 2024.