Zarząd ROD  „RADOŚĆ” informuje, że : Zgodnie z Uchwałą nr  56/2023 Krajowego Zarządu POZD z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zasad rozliczenia kosztów energii elektrycznej  zużywanej na działkach  w 2023 r. ustalone zostało:

  1. Limit indywidualny zużycia dla działki  250 kWh
  2. Limit roczny zużycia dla ogrodu 250 kwh x ilość działek korzystających z prądu  .

 Dla ROD RADOŚĆ wynosi 250 kwh x 353 = 88250 kWh

Jeśli limit ten nie zostanie przekroczony to zużycie będzie rozliczne wg cen z 2022 r. tj.  0,72zł/kWh

Jeśli zużycie energii wykazywane na indywidualnym  podliczniku przekroczy 250 kWh rozliczenie za dalsze zużycie będzie odbywało się wg ceny energii stosowanej wobec ROD w roku 2023 tj. Z otrzymanych z TAURONA faktur  za zużycie energii elektrycznej w 2023 r. wynika, że obecna opłata dla działkowców, u których zużycie energii elektrycznej jest większe od przyznanych w Tarczy Solidarnościowej 250 KWh wynosić będzie 1,00 zł za 1 kWh.

U działkowców  których opłata za zużycie energii elektrycznej w 2023 roku wynosi do 50 zł, opłata ta zostanie doliczona do opłat ogrodowych za 2024 rok. Natomiast pozostali działkowcy zostaną poinformowani telefoniczne lub mailowo o wysokości należnej opłaty.


Zarząd ROD Radość