Zarząd ROD  „RADOŚĆ” informuje, że :

  1. Od dnia 08 stycznia 2024 r brama wjazdowa na teren ogrodu otwierana jest jedynie na pilota.

       W związku z powyższym osoby niepełnosprawne uprawnione do możliwości wjazdu zgodnie z  69 Regulaminu ROD winny się zgłaszać z aktualnymi  orzeczeniami w siedzibie zarządu celem odbioru pilota.

  • Na teren Ogrodu można wjeżdżać samochodami w celu dowozu materiałów, nawozów itp. w środy, w okresie:

      – od 01.04. do 30.04 i od 01.10 do 15.11. w godz. 8,00 do 18,00,

      –  w okresie od 01.05. do 30.09. w godz. od 8,00 do 20,00.

     Po za tym wjazd  samochodami na terem Ogrodu ogólnie jest zabroniony – może to mieć miejsce tylko w  uzasadnionych  i nagłych przypadkach, a parkowanie samochodów na terenie alejek przez dłuższy czas jest zabronione.

     Samochody należy parkować na przeznaczonych do tego celu parkingach. Wszelkie wjazdy winny być uzgadniane z niżej wymienionymi osobami:

     – Prezes Zarządu – w poniedziałki w godzinach urzędowania, a w nagłych  przypadkach telefonicznie tel.     505803954

     –  z osobą pod telefonem nr tel. 661737461,

  3. Biuro  Zarządu   Ogrodu    w budynku przy ul. Klecińskiej 124 jest czynne:

     – w poniedziałki w godzinach od 16,00 do 18,00.