Zarząd ROD-RADOŚĆ zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się

w dniu 14 maja 2022r.w siedzibie Domu Działkowca na terenie ROD-RADOŚĆ we Wrocławiu przy

ul.Klecińskiej 124

Termin I godz.13.00

Termin II-godz.13.30

Wyłożenie materiałów sprawozdawczych do wglądu odbędzie się w dniach

6 maja godz.16.00 do 18.00

7 maja godz.10.00 do 12.00

Zarząd ROD-=RADOŚĆ