Obecny Zarząd kończy swoją kadencję i na walnym zebraniu w 2024 roku zostanie wybrany nowy Zarząd .

W związku z tym zapraszamy wszystkich członków PZD, którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i życiowe bezinteresownie na rzecz społeczności działkowej wykonując społecznie pracę w zarządzie (prezes,  wiceprezes , sekretarz, skarbnik  i członek zarządu ) do przesłania swojej oferty mailem: biuro@rod-radosc.pl lub złożenia w siedzibie zarządu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 505 803 954