Zarząd ROD „Radość” zawiadamia  Biuro Zarządu będzie czynne  w każdy poniedziałek w godzinach od 

15,00 do 16.00 w miesiącach zimowych i wiosennych oraz od 01.04.2023r do 15.09.2023r w godzinach od

15,30 do 17.00, w sprawach administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954

  • sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy kontaktować się z Pania prezes Zarządu – tel. 505 803 954
  • w sprawach przyłączy energetycznych proszę kontaktować się z członkiem Zarządu ROD-RADOŚĆ teł . 608 421 437

Opłaty ogrodowe nalezy regulować przelewem zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie www.rod-radosc.pl Informacje dotyczące wysokości opłat można też uzyskać pod tel. nr 607 251 925   biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 15,30 do 17,30.

Informujemy także, że brama główna ROD „Radość” będzie otwarta, w każdą środę od.01.04.2023 r. do 15.06.2023 w godz.8.00-18.00 i od 16.06.2023 do 15.09.2023. w godz. od 8,00 do 20,00;

W pozostałych dniach wjazdy na teren Ogrodu będą możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zarządem ROD-RADOSC tel. 697 983 842 i 609 296 421. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających stałe zezwolenie na wjazd na teren Ogrodu.

 Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia.

ZARZĄD ROD „RADOŚĆ”