Zarząd ROD „Radość” zawiadamia  Biuro Zarządu będzie czynne w ograniczonym zakresie W tej sytuacji w sprawach:

  • administracyjnych prosimy kontaktować się z Prezesem Zarządu – tel. 505 803 954
  • sprawach związanych z przepisaniem praw do działki prosimy kontaktować się z Pania prezes Zarządu – tel. 505 803 954
  • w sprawach przyłączy energetycznych proszę kontaktować się z członkiem Zarządu ROD-RADOŚĆ teł . 608 421 437

Opłaty ogrodowe nalezy regulować przelewem zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie www.rod-radosc.pl Informacje dotyczące wysokości opłat można też uzyskać pod tel. nr 536 078 165  zni biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 15,30 do 17,30.

Informujemy także, że brama główna ROD „Radość” będzie otwarta, w każdą środę od.01.04.2021 r. do 15.06.2021 w godz.8.00-18.00 i od 16.06.2021 do 15.09.2021. w godz. od 8,00 do 20,00;

W pozostałych dniach wjazdy na teren Ogrodu będą możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zarządem ROD-RADOSC tel.536 078 165, 697 983 842 i 609 296 421. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających stałe zezwolenie na wjazd na teren Ogrodu.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia.

ZARZĄD ROD „RADOŚĆ”